Sundhedsstyrelsens tilsyn

Embedslægeinstitutionen varetager Sundhedsstyrelsens pligt til at føre tilsyn med plejehjem m.v.