Pligter, når du modtager efterløn

Du har pligter, når du får efterløn. Du skal fx være medlem af en a-kasse og sende efterlønskort.

Dine pligter som efterlønsmodtager

Du skal fortsætte med at være medlem af din a-kasse, mens du modtager efterløn, og du skal betale medlemsbidrag til a-kassen. Du skal derimod ikke betale efterlønsbidrag, når du har fået et efterlønsbevis eller er overgået til efterløn.

Du skal hver måned indsende oplysninger til a-kassen om arbejde m.v. og andre forhold, der har betydning for udbetalingen af efterløn. Du kan risikere at miste retten til din efterløn i for den pågældende måned, hvis a-kassen ikke har modtaget dine oplysninger senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

A-kassen kan dog i samarbejde med dig vælge, at du kun skal sende efterlønskortet hver sjette måned. Det kan ske, hvis du ikke har arbejde og kun har pensionsindtægter. Du skal straks kontakte din a-kasse, hvis dine forhold ændrer sig i løbet af de seks måneder, fx hvis du får arbejde, holder ferie, eller hvis dine pensionsforhold ændrer sig. Du skal kontakte din a-kasse for at få blanketten.

Du har pligt til at oplyse din a-kasse om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn, fx:

  • hvis du har lønnet eller ulønnet arbejde
  • hvis der sker små eller store ændringer i dine pensioner eller pensionsforhold
  • hvis du søger om – eller modtager – førtidspension
  • hvis du flytter til eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
  • hvis du tager til et andet land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Det kan også gælde for kortere ferier, afhængigt af hvilket land, det drejer sig om.

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Dine pligter som efterlønsmodtager

Du skal fortsætte med at være medlem af din a-kasse, mens du modtager efterløn, og du skal betale medlemsbidrag til a-kassen. Du skal derimod ikke betale efterlønsbidrag, når du har fået et efterlønsbevis eller er overgået til efterløn.

Du skal hver måned indsende oplysninger til a-kassen om arbejde m.v. og andre forhold, der har betydning for udbetalingen af efterløn. Du kan risikere at miste retten til din efterløn i for den pågældende måned, hvis a-kassen ikke har modtaget dine oplysninger senest 1 måned og 10 dage efter udbetalingsmånedens udløb.

A-kassen kan dog i samarbejde med dig vælge, at du kun skal sende efterlønskortet hver sjette måned. Det kan ske, hvis du ikke har arbejde og kun har pensionsindtægter. Du skal straks kontakte din a-kasse, hvis dine forhold ændrer sig i løbet af de seks måneder, fx hvis du får arbejde, holder ferie, eller hvis dine pensionsforhold ændrer sig. Du skal kontakte din a-kasse for at få blanketten.

Du har pligt til at oplyse din a-kasse om alt, hvad der kan have betydning for din ret til efterløn, fx:

  • hvis du har lønnet eller ulønnet arbejde
  • hvis der sker små eller store ændringer i dine pensioner eller pensionsforhold
  • hvis du søger om – eller modtager – førtidspension
  • hvis du flytter til eller arbejder i et andet EØS-land, i Grønland, på Færøerne eller i Schweiz
  • hvis du tager til et andet land uden for EØS-området, Grønland, Færøerne eller Schweiz. Det kan også gælde for kortere ferier, afhængigt af hvilket land, det drejer sig om.

Du kan kontakte din a-kasse, hvis du vil vide mere.

Læs også

På borger.dk

Skrevet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Kontakt

Jobcenter Jammerbugt
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 55
Fax: 72 57 75 39
jobcenter@jammerbugt.dk

Arbejdsmarkedschef
Jannie Knudsen
jku@jammerbugt.dk

Job- og uddannelsesteam
Afdelingsleder
Per Sigsgaard
Tlf. direkte: 72 57 75 51
sig@jammerbugt.dk

Udvidet Indsatsteam
Afdelingsleder
Katrine Povlsen Hansen 
Tlf. direkte: 72 57 75 62
kph@jammerbugt.dk

Ungeenheden
Afdelingsleder
Line Jakobsen
Tlf. direkte: 41 91 26 12
ljk@jammerbugt.dk