Den kommunale hjemmepleje

Hjemmepleje og rengøring

Den kommunale hjemmepleje i Jammerbugt Kommune er samlet i ét område, som er opdelt i seks forskellige hjemmeplejegrupper.

Når du er bevilget hjælp

Gennem dialog med dig og evt. din familie omkring planlægning og udførelse af den hjælp du er blevet bevilget fra Jammerbugt Kommune, er det vores ønske at du skal opleve:

Ansatte

Den kommunale hjemmeplejes faste personalestab består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Kontaktinformationer

Kontaktinformationer på de seks hjemmeplejegrupper og på områdelederen.

Områdeleder

Richard Villadsen
Tlf. 41 91 37 52
rvi@jammerbugt.dk